MEDIATION

WAT IS MEDIATION

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij de mediator, een neutrale bemiddelingsdeskundige, de communicatie tussen de partijen in een conflict begeleidt om hen tot een oplossing te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.

De mediator is er niet om voor deze oplossing zorgen. De mediator is gespecialiseerd in het begeleiden van onderhandelingen tussen partijen. De mediator probeert de verstoorde communicatie tussen partijen op gang te krijgen en te herstellen. De mediator is altijd neutraal en oordeelt niet. Beiden partijen moeten vertrouwen in hem/haar hebben.

WAAROM MEDIATION

Wanneer een conflict wordt bijgelegd tijdens een mediationtraject zorgt dit in het algemeen voor een verbeterde relatie tussen de partijen. Doordat partijen zelf met een oplossing dienen te komen voor het probleem is er sprake van een duurzame oplossing en een optimalisatie voor beide partijen, een win/win situatie.

Een ander groot voordeel van mediation is dat het in vergelijking met een gerechtelijke procedure sneller is en geld bespaart. Verder is mediation een informeel traject waarbij beslotenheid en vertrouwelijkheid centraal staan.

WANNEER MEDIATION

Wanneer de communicatie tussen partijen verstoord is, is mediation uiterst geschikt om de (duurzame) relatie te herstellen. U kunt hierbij o.a. denken aan de relatie tussen buren, partners met een kind die gaan scheiden, werkgever en werknemer, familieleden onderling en leraar en ouder. Dit zijn duurzame relaties die het de moeite waard zijn om te herstellen.

Mediation wordt toegepast op verschillende gebieden. Het bekendst is het familierecht, u kunt hierbij denken aan echtscheidingen, omgangsregelingen, gezag kwesties en verdeling van de boedel na overlijden.